Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên website này được viết bởi các người có kinh nghiệm trong ngành nghề của chuyên gia hàng đầu và chỉ có tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn nghĩa vụ về những thông tin mà bạn cho là đúng đắn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, lfcway không chịu nghĩa vụ về bất kỳ mất mát trực tiếp. Hay gián tiếp nào của bạn nảy sinh từ việc sử dụng website này.

1 số các con phố dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của lfcway.com. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đấy. Việc sử dụng những links/website ấy trên trang này không hàm ý hay đại diện cho quan điểm, yêu cầu mà họ sản xuất.

Lfcway.com cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường. Nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng can hệ tới khoa học như tuyến đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của lfcway, chúng tôi sẽ không chịu phận sự nhưng sẽ phấn đấu thông tin tới các bạn ngay lập tức và mang giải pháp thay thế phù hợp.

Website này chỉ chuyên dụng cho những người dùng tiếng Việt ở ngoài quốc gia Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên.